Algenteelt

Micro-algen kunnen uitstekend geteeld worden en bieden enorme perspectieven als bron van ‘groene’ producten.  Dit betreft de productie van eiwitten, maar vooral ook de voor onze gezondheid o zo belangrijke omega 3,  6 en 9 vetzuren.

Hiermee draagt de algenteelt bij aan het terugdringen van de CO₂-emissie. De teelt is immers CO₂ neutraal en ken mede hierdoor een zeer kleine ecologische footprint.

Kenmerken van algenteelt

De productie is  tot 5 maal hoger dan van traditionele landbouw-gewassen

Micro-algen kennen een hoge efficiëntie in de benutting van zonlicht en mineralen

Er is een zeer ruim assortiment in algensoorten beschikbaar voor onze beoogde doelen. Algae Holland en haar partner Nutress richten zich vooral op de toepassing als voeradditief en voersupplement.

De belangrijkste algensoorten voor dit doel zijn:

 • Chlorella sorokiniana
 • Chlorella vulgaris
 • Rhodomonas salina
 • Spirogyra disambuguation

Algae Holland heeft een samenwerkingsovereenkomst met meerdere partijen. Deze partijen leveren exclusief voor Algae Holland algen voor toepassing in voeding alsook in vee- en visvoer. Geteeld wordt in volledige gesloten bedrijfseigen zeer innovatieve algenkweekcentra. Deze behoren tot de absolute wereldtop.

Dankzij dit unieke teeltproces zijn we in staat om algen stammen, die zeer rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen, volgens de hoogste hygiënische normen te produceren. In combinatie met innovatieve productiesystemen garandeert dit een uitstekende, consistente kwaliteit algen.

Het proces

De algen worden binnenshuis gekweekt onder steriele omstandigheden in een gesloten systeem, waardoor de groei volledig van start tot finish wordt gecontroleerd. De kweek vindt continu plaats, 24/7.

Nutress selecteert voor nu en voor de toekomst de beste algen stammen en is in staat om ze axenisch* te maken voor de teelt begint. Na het slagen van deze eerste stap, begint de productie van massa volume van hele algen stammen. Op het hoogtepunt van de voedingswaarde van de algen wordt er geoogst. Het water wordt gescheiden van de algen, waarna een yoghurt-achtige pasta ontstaat. Deze pasta wordt onmiddellijk na de oogst in hoog tempo gedroogd.

De gedroogde algen worden dan gemalen, waardoor een frisse groene bladkleur ontstaat.
Het wereldwijd unieke – in-huis ontwikkelde – proces gecombineerd met het zorgvuldige selectie systeem van de grondstoffen resulteert in een superieure en constante kwaliteit.

* Puur, niet verontreinigd met andere micro-organismen.
Bacteriën en andere micro-organismen hechten zich dikwijls aan de celwand van de algen.
Phycom (moeder van Nutress) heeft technieken ontwikkeld om deze te verwijderen voordat de teelt start.

Duurzame ontwikkelingen

Verschuiving van brandstof en eiwit naar:

 • Specifieke vetzuur profielen
 • Aminozuur profielen
 • Direct gebruik (geen raffinage)

Directe humane consumptie (als additief in voedsel):

 • Pasta’s
 • Groente maaltijden

Directe dierlijke consumptie:

 • Veehouderij:

(Vlees)kalveren
Biggen
Vleeskuikens
Leghennen
Lammeren
Schapen
Melkvee
Paarden

 • Als additief in kunstmelk, kuikenvoer en baby biggenvoer, maar ook als voedermiddel voor de productie van melk of eieren met een verhoogd omega 3 en 6 vetzuren en vlees met een verlaagd cholesterolgehalte.
 • Visteelt:

Schelpdieren
Platvis
Paling/Aal

 • Algen als directe voedingsbron en leverancier voor eiwitten en onverzadigde verzuren.

Effecten

Biomassa van microalgen is een veevoedingsbestanddeel met een goede nutrionele kwaliteit en in deze uitermate geschikt in de veehouderij in zijn algemeenheid en specifiek voor de vleesveehouderij.

Er zijn specifieke algen beschikbaar die een zeer hoog gehalte aan hoogwaardige vetten (Omga3-6-9) opleveren.

Bepaalde algen zijn rijk aan Lutine: Dit verbetert de spijsvertering door een betere en grotere diversiteit in de darmflora.

De voedselopname verbetert met als gevolg een betere groei en een verbetering van het immuunsysteem. Dit heeft tot gevolg een forse antibiotica reductie van boven de 95%!

Serum cholesterol in het bloed is significant lager (pluimvee) => cholesterolverlagend in het vlees.

Bij varkens treedt een verbetering van de vleeskwaliteit op alsook een verhoogde DHA concentraties in de lendenen en het onderhuidse vet.

Een gecontroleerde algenproductie van alg is noodzakelijk voor een uniforme samenstelling van het voer.

Type alg is bepalend voor uiteindelijke gebruikersdoel

De kostprijs voor de productie van algen is (nog) hoog. Toepassen van additieven in veevoer lijkt perspectiefvol.

Geconditioneerde teeltomstandigheden, zuiverheid van de algenstam alsook hygiëne zijn essentieel voor een constante kwaliteit. Certificering vormt een belangrijk voordeel!

Het technologische proces van de totale algenproductie beïnvloedt de toegang en opname van essentiële stoffen zoals aminozuren, vetzuren en anti-oxidanten