Nieuws

Nieuws

Micro-algen zijn eencellige microscopisch kleine plantjes die groeien in waterig milieu. Voor de groei maken ze gebruik van (zon)licht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium en andere sporenelementen. Voor hun groei zetten ze water en CO₂ om in hoofdzakelijk vetten en eiwitten. Dit proces kan sterk worden gestuurd met aanpassingen in de teeltomstandigheden. Vanwege de hoge gehaltes aan vetten en eiwit kunnen algen een zeer belangrijke bron vormen in de toekomstige voorziening voedselvoorziening.

Belangrijk gegeven hierbij is ook dat de genetische diversiteit zeer hoog is. Mede door de inzet van biotechnologische technieken maken we maximaal gebruik van deze bestaande genetische diversiteit om de optimale samenstelling voor de eindgebruiker te realiseren.