LEADING ALGAE SUPPLIER FOR TAILOR MADE 

FOOD AND FEED SOLUTIONS 

Toekomstige bron voor de groeiende vraag naar duurzame hoogwaardige voedingsbronnen & ingrediënten

Belangrijk in hoogwaardige voeding en verbetering van de kwaliteit van leven

Duurzaam door lokale productie met een lage ecologische footprint!

AlgaeHolland Food

AlgaeHolland Food levert consumentoplossingen en maatwerkoplossingen voor grootschalige toepassingen bij productie van voedingsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn:

Premium premixen voor Brood & Droge Pastaproducten

Premium premixen voor Vega(n) Snacks & Tapa’s

Premium premixen toepasbaar in Coatings voor voedingsmiddelen

Premium mixen voor Smaakversterkers, Smaakverbeteraars, etc.

Het resultaat: Zoutarme of Zoutloze maar smaakvolle eindproducten met de Nutritionele meerwaarde vanuit de Micro-Algen.

Meer over “Food”

AlgaeHolland Feed

AlgaeHolland Feed levert recepten op maat voor een uitgebalanceerde voersamenstelling voor veevoer en petfeed. Maatwerk in samenspraak met de opdrachtgever.

t

Het resultaat: een uitgebalanceerd voer resulterend in een lagere voederconversie, betere groei, minder uitval en een forse vermindering van de inmenging van zink en koper en een reductie van het gebruik van antibiotica tot 95%

Meer over “Feed”

Micro-algen zijn eencellige microscopisch kleine plantjes die groeien in waterig milieu. Voor de groei maken ze gebruik van (zon)licht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium en andere sporenelementen. Voor hun groei zetten ze water en CO₂ om in hoofdzakelijk vetten en eiwitten. Dit proces kan sterk worden gestuurd met aanpassingen in de teeltomstandigheden. Vanwege de hoge gehaltes aan vetten en eiwit kunnen algen een zeer belangrijke bron vormen in de toekomstige voorziening voedselvoorziening.

Belangrijk gegeven hierbij is ook dat de genetische diversiteit zeer hoog is. Mede door de inzet van biotechnologische technieken maken we maximaal gebruik van deze bestaande genetische diversiteit om de optimale samenstelling voor de eindgebruiker te realiseren.