Toepassing van micro-algen in veevoer en visvoer

Micro-algen bieden goede perspectieven als:

 • Additief
 • Vervanger van schaarse grondstoffen
 • Producent van hoogwaardige oliën

Toepassingen bij pluimvee

In de literatuur is veel beschreven over de toepassing bij pluimvee.

Legkippen:

 • Additief leidt tot 4,8% hogere eierenproductie
 • Een intensere dooierkleur en hogere gehaltes aan onverzadigbare vetzuren in het ei
 •  Vermindering van antibioticagebruik met 95%
 • 10% minder voergebruik

Vleeskuikens:

 • Grotere diversiteit van de darmflora resulterend in een verbetert immuunsysteem
 • Vermindering van het antibioticagebruik met 95%
 • 3,5% snellere groei
 • 8,5% lagere voederconversie

Algemeen

Het technologische proces van de totale algenproductie beïnvloedt de toegang en opname van essentiële stoffen zoals aminozuren, vetzuren en anti-oxidanten.

Toepassingen bij varkens

 • Biomassa van micro-algen is een veevoedingsbestanddeel met een goede nutritionele kwaliteit en zeer geschikt voor de varkenshouderij.
 • Het  eindgewicht van biggen gevoerd met algen is significant hoger
 • De gemiddelde groei per dag bij biggen is significant hoger.
 • Het voeren van algen heeft positieve effecten op de dagelijkse gewichtstoename, de voederconversie en de kwaliteit van het vlees.
 • Micro-algen toevoegen aan het voer levert een verbetering van het immuunsysteem en de aanhechting van pathogene E.coli aan de darmwand. Deze bacterie is de belangrijkste veroorzaker van speendiaree.

Micro-algen zijn eencellige microscopisch kleine plantjes die groeien in waterig milieu. Voor de groei maken ze gebruik van (zon)licht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium en andere sporenelementen. Voor hun groei zetten ze water en CO₂ om in hoofdzakelijk vetten en eiwitten. Dit proces kan sterk worden gestuurd met aanpassingen in de teeltomstandigheden. Vanwege de hoge gehaltes aan vetten en eiwit kunnen algen een zeer belangrijke bron vormen in de toekomstige voorziening voedselvoorziening.

Belangrijk gegeven hierbij is ook dat de genetische diversiteit zeer hoog is. Mede door de inzet van biotechnologische technieken maken we maximaal gebruik van deze bestaande genetische diversiteit om de optimale samenstelling voor de eindgebruiker te realiseren.