Toepassingen van algen in voedsel

AlgaeHolland Food levert consument oplossingen zoals bijvoorbeeld:

  • Premium premixen voor Brood & Droge Pastaproducten
  • Premium premixen voor Vega(n) Snacks & Tapa’s
  • Premium premixen toepasbaar in Coatings voor voedingsmiddelen
  • Premium mixen voor Smaakversterkers, Vlees- en Viskruiden, Soep, Saus -en Spreadsbereiding.

Het resultaat: Zoutarme of Zoutloze maar smaakvolle eindproducten met de Nutritionele meerwaarde vanuit de Micro-Algen.

Ontwikkelingen

Algenproductie van hoge kwaliteit is (nog) beperkt

Algenproductie neemt toe, grootschalige productie is realistisch!

Schaalvergroting werkt prijsverlagend

Ontwikkeling van nieuwe stammen en species gaat verder

Verder ontwikkeling in teelttechnieken werkt kostprijsverlagend

Product is volledig af te stemmen op de vraag!

Het gebruik van algen in voeding is duurzaam. De milieubelasting kan fors worden teruggebracht vanwege:

  • Hoge productiecapaciteit waardoor er sprake is van een kleine ecologische footprint*
  • Geen vervoer over lange afstanden
  • We kunnen sturen op de samenstelling (zoals EPA en DHA vetzuren)
  • Minder belasting van de visstand vanwege een goed alternatief voor Omega 3 en 6 vetzuren
* effectief geproduceerd met een lage energetische inzet waardoor er geen sprake is van hoge CO₂ emisies. Met lokale productie is er geen sprake van een zware belasting vanwege transportkosten noch van de kap van regenwoud voor de productie van voedingsmiddelen.

Micro-algen zijn eencellige microscopisch kleine plantjes die groeien in waterig milieu. Voor de groei maken ze gebruik van (zon)licht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium en andere sporenelementen. Voor hun groei zetten ze water en CO₂ om in hoofdzakelijk vetten en eiwitten. Dit proces kan sterk worden gestuurd met aanpassingen in de teeltomstandigheden. Vanwege de hoge gehaltes aan vetten en eiwit kunnen algen een zeer belangrijke bron vormen in de toekomstige voorziening voedselvoorziening.

Belangrijk gegeven hierbij is ook dat de genetische diversiteit zeer hoog is. Mede door de inzet van biotechnologische technieken maken we maximaal gebruik van deze bestaande genetische diversiteit om de optimale samenstelling voor de eindgebruiker te realiseren.