Waarom gebruik van micro-algen in veevoer en voeding?

 Hoogwaardige voedselbron
 Duurzaam (CO₂-neutraal)
 Lokaal te telen
 Zeer brede variatie in typen en genetische diversiteit
 Met sturing op inhoudstoffen kunnen de maaltijden en rantsoenen beter worden uitgebalanceerd
 Vragende markt: voedselschaarste (met name eiwit) wereldwijd neemt toe!
 Inhoudstoffen dragen bij aan een betere gezondheid: minder kosten gezondheidszorg!
 De druk op milieu (visserij en ontbossing) neemt af!

Ontwikkelingen

De voortgaande biotechnologische ontwikkelingen leveren steeds verdergaande specifieke toepassingen in het voedingspatroon ter verbetering van de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

Algenproductie neemt toe in NL (EU) grootschalige productie is realistisch!

Schaalvergroting werkt prijsverlagend

Ontwikkeling van nieuwe stammen en species gaat verder

Verder ontwikkeling in teelttechnieken werkt kostprijsverlagend

Product is volledig af te stemmen op de vraag!

Het gebruik van algen in voeding is duurzaam. De milieubelasting kan fors worden teruggebracht vanwege:

  • Hoge productiecapaciteit waardoor er sprake is van een kleine ecologische footprint*
  • Geen vervoer over lange afstanden
  • We kunnen sturen op de samenstelling (zoals EPA en DHA vetzuren)
  • Minder belasting van de visstand vanwege een goed alternatief voor Omega 3 en 6 vetzuren
* effectief geproduceerd met een lage energetische inzet waardoor er geen sprake is van hoge CO₂ emisies. Met lokale productie is er geen sprake van een zware belasting vanwege transportkosten noch van de kap van regenwoud voor de productie van voedingsmiddelen.

Micro-algen zijn eencellige microscopisch kleine plantjes die groeien in waterig milieu. Voor de groei maken ze gebruik van (zon)licht en voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium en andere sporenelementen. Voor hun groei zetten ze water en CO₂ om in hoofdzakelijk vetten en eiwitten. Dit proces kan sterk worden gestuurd met aanpassingen in de teeltomstandigheden. Vanwege de hoge gehaltes aan vetten en eiwit kunnen algen een zeer belangrijke bron vormen in de toekomstige voorziening voedselvoorziening.

Belangrijk gegeven hierbij is ook dat de genetische diversiteit zeer hoog is. Mede door de inzet van biotechnologische technieken maken we maximaal gebruik van deze bestaande genetische diversiteit om de optimale samenstelling voor de eindgebruiker te realiseren.